shadow

Skriv inn søkeordene dine

Privacy & Cookie Policy

Denne personvernpolicyen gjelder kun nettstedene og tjenestene som kontrolles av LG Electronics Nordic AB (“LGE Nordic” eller “vi”) der denne personvernpolicyen er postet eller henvist til og gjennom informasjonen som innsamles via http://www.lg.com/no, kundeservice-samtaler til LGE Nordic eller et LGE Nordic-tilknyttet samtalesenter og gjennom produktregistreringskortene (samlet kalt “nettstedene”). Denne personvernpolicyen gjelder ikke annet informasjon som innhentes frakoblet eller informasjon som postes av tredjeparter.

VED Å BRUKE NETTSTEDENE SAMTYKKER DU TIL VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DENNE PERSONVERNPOLICYEN OG TIL BEHANDLINGEN AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER FOR FORMÅLENE SOM ER OPPGITT NEDENFOR. HVIS DU IKKE SAMTYKKER I VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DENNE PERSONVERNPOLICYEN, MÅ DU IKKE BRUKE NETTSTEDENE.

1.Innledning

http:/www.lg.com/no er nettstedet som har som formål å skape en opplevelse av hva LGE-merket er, og dets forskjellige produkter med detaljert informasjon. De leverer også tjenester til både nåværende og fremtidige kunder.

Personvernpolicyen beskriver hvordan vi samler inn, bruker og deler informasjon som vi oppnår på grunn av at du bruker nettstedene. Denne personvernpolicyen gjelder kun informasjon som er innsamlet på nettstedene og gjelder ikke informasjon som er innsamlet av LGE Nordic via andre metoder.

LGE Nordic forbeholder seg retten til å legge til og fjerne service fra sine nettsteder, og å modifisere sin service fra tid til annen.

Nettstedet kan gi tilgang til nettsteder og lenker til andre tjenester som eies ogdrives av tredjeparter. Disse tredjepartstjenestene er utenfor omfanget av denne personvernavtalen og har sine egne policyer som gjelder innsamling, bruk og deling av informasjon i forbindelse med deres tjenester. Vi oppmuntrer det til å lese disse policyene. LGE Nordic er ikke ansvarlig for disse tredjepartenes personvernrutiner.

2. Hvilken informasjon innhenter LGE?

Det er en rekke måter vi innhenter informasjon fra deg på, under finner du en liste over noen av dem:

 • Vi kan samle inn ditt for- og etternavn og produkt- og tjenestedetaljer hvis du kontakter oss med et spørsmål angående våre produkter eller tjenester.
 • Vi kan samle inn ditt for- og etternavn, postadresse, og faktureringsinformasjon hvis du kjøper våre produkter eller tjenester, Denne informasjonen kan brukes for å levere produkter eller tjenester som du har kjøpt,
 • Vi kan samle inn din faktureringsinformasjon, fødselsdato, adresse, telefonnummer og opplysninger om ditt produkt og din maskinvare for å kunne levere kundeservice,
 • Vi kan samle inn ditt for- og etternavn, adresse og bruksdata for å spore din bruk av nettstedene.
 • Vi kan samle inn registreringsopplysninger om produkter eller hvilken som helst maskinvare (inkludert serienumme,r kjøpssted, kjøpsdato) som du har kjøpt, og denne informasjonen kan være knyttet til ditt navn og din adresse,
 • Vi kan samle inn ditt for- og etternavn, adresseinformasjon, e-postaresse og faktureringinformasjon hvis du lastet ned informasjon fra nettstedene,
 • Vi kan samle inn ditt navn, e-postadresse eller telefonnummeret hvis du kontakter oss med et spørsmål,
 • Hvis du velger å delta i en reklamekampanje, kan vi samle inn for- og etternavnet ditt, fødselsdato og e-postadresse og ekstra informasjon som beskrevet i de gjeldende kampanjevilkårene.,
 • Vi kan samle inn ditt for- og etternavn og mobiltelefonnummer hvis du samtykker i å motta automatiske og/eller forhåndsinnspilte telemarkedsføringsmeldinger fra eller på vegne av oss på mobilnummeret ditt.
 • Vi kan samle inn ditt for- og etternavn og mobiltelefonnummer hvis du samtykker i å motta SMS-/MMS-meldinger fra eller på vegne av oss på mobilnummeret ditt.
 • Vi kan samle inn ditt for- og etternavn, e-postadresse (ID), passord, skjermnavn, og fødselsdato for å laste opp innhold eller legge til en kommentar på nettstedene,

Informasjonen som vi kan motta når du bruker nettstedet faller inn under følgende kategorier:

 • Enhetsinformasjon- Vi kan samle inn informasjon om dine produkter som du kjøper eller ber om kundeservice for via nettstedene. Enhetsinformasjon kan inkludere produktkode eller modellnummer, din IP-adresse, produktkategori eller F/W- og S/W-informasjon, landskode eller enhets-ID (MAC-adresse, UUID, etc.).
 • Kontoinformasjon. Når du først rgistrerer deg på nettstedene, vil du bli bedt om å angi visse opplysninger, som for eksempel e-postadressen din (som er bruker-ID-en din), passord, telefonnummer, navn og adresse.
 • Bruksinformasjon. Bruksinformasjon referer til alle nettstedene, vil du bli bedt og oppfordret til å angi visse opplysninger, som for eksempel e-postadressen din (som er bruker-ID-en din), passord, telefonnummer, navn og adresse.
 • IP-addresse Når du bruker nettstedene kan vi automatisk logge IP-adressen din (den unike adressen som identifiserer datamaskinen din på Internett) som gjenkjennes automatisk av serveren.
 • Informasjonskapsel. En “informasjonskapsel” er en liten tekstfilsom kan brukes for å samle inn informasjon om din aktivitet på nettstedene. Når noen for eksempel besøker en side på nettstedene, plasseres en informasjonskapsel på brukerens maskin (hvis brukeren godtar informasjonskapsler) eller leses hvis brukeren har besøkt nettstedene tidligere. Informasjonskapsler kan også brukes for å spore brukere på tvers av Internett. Du kan innstille de fleste nettlesere til å varsle deg hvis du mottar en informasjonskapsel, eller du kan velge å blokkere informasjonskapsler i nettleseren din, men hvisdu gjør dette, vil du kanskje ikke få alle fordelene med de personaliserte funksjonene som andre som besøker nettstedene gjør. Noen av informasjonskapslene vi bruker kan være flash-informasjonskapsler eller Adobe-kapsler. Avhengig av nettleseren din er det ikke sikkert disse informasjonskapslene kan slettes automatisk. Kontroller nettleseren din for å avgjøre hvor disse typene informasjonskapsler er lagret og hvordan de kan slettes.
 • Nettfyrtårn. (også kjent som “Clear gifs”, “nettbugs” eller pikseltags”) “Nettfyrtårn” er små grafikker med en unik identifikator, og har samme funksjon som informasjonskapsler. De brukes for å hjelpe oss med å telle brukere som har besøkt visse sider på nettstedene, og fastslå effektiviteten til reklame- eller annonserkampanjer. Når de brukes i HTML-formaterte e-postmeldinger, kan nettfyrtårn fortelle senderen om og når e-posten har blitt åpnet. I motsetning til informasjonskapsler, som lagres på en brukers datamaskinharddisk, er nettfyrtårn usynlig integrerte på nettstedene.

3. Hvordan kommer LGE til å bruke informasjonen de innhenter?

Vi bruker dine opplysninger som innhentes gjennom nettstedene til hovedsakelig følgende formål:

 • Å levere (kunde)service,
 • Å varsle deg om spesielle tilbud, oppdatert informasjon, andre nye produkter eller tjenester, eller å videresende reklamematerialer til deg,
 • Å oppfylle vilkårene i en kampanje,
 • Å hjelpe oss å oppsette og publisere innholdet som er mest relevant for deg,
 • Å varsle deg om viktige endringer ved denne personvernpolicyen eller brukervilkårene, hvis nødvendig,
 • Å gi deg tilgang til adgangsbregrensede områder på nettstedene,
 • Å la deg laste opp innhold eller legge til en kommentar til nettstedene,
 • Å kontakte deg som svar på registreringsskjema som for eksempel “Kontakt oss” eller andre forespørsler.
 • Å analysere, gå gjennom og forbedre nettstedet, produktene eller servicen vi tilbyr,
 • Å gi deg en brukervennlig navigasjonsopplevelse og/eller gjøre det mulig for seg å laste opp innhold eller legge til en kommentar til nettstedene,
 • Å beskytte og forsvare våre rettigheter og vår eiendom, inkludert ved bruk av rettslig forfølgelse,
 • Å overholde forskriftsmessige krav,
 • For markedsføringsformål, og
 • for føring av internt regnskap.

4. Informasjonsdeling

 • Til vårt morselskap, datterselskaper og tilknyttede selskaper LGE Nordic kan måtte dele din data med disse partene for å gi deg tjenestene du har bedt om, slik at vi kan sikre at våre tjenester og produkter oppfyller dine behov. I noen tilfeller kan LGE Nordic være nødt til for eksempel å overføre din data til vårt morselskap i Republikken Korea for å kunne gi deg produktet eller tjenesten du har bedt om. I tillegg kan det hende LGE Nordic deler din data med sine tilknyttede selskaper og datterselskaper rundt omkring i verden for de formål som er beskrevet i denne personvernpolicyen. Begrepet “tilknyttede selskaper” referer til gruppeselskaper som kanskje bruker LG-navnet eller som er felles eierskap eller kontroll, som for eksempel LG CNS eller LG Electronics France S.A.R.L.
 • Vi deler generelt ikke informasjonen vi mottar som et resultat av at du bruker nettstedene med tredjeparter Likevel må du være oppmerksom på følgende omstendigheter der vi kan dele slik informasjon med følgende enheter

– Tredjeparts-serviceleverandør

 • Hvis du kjøper eller laster ned en artikkel fra et nettsted, kan vi dele dine opplysninger for å levere artikkelen til deg. I tillegg, hvis du sender oss en e-post med et spørsmål, kan vi bruke din e-postadresse for å behandle forespørselen din og besvare spørsmålet ditt.
 • I tillegg, hvis du kjøper et produkt via nettstedene, kan det hende vi må dele din data med tredjeparter for å få dette produktet levert til deg og installert på den måten du ba om.
 • Hvis du blir med i en konkurranse eller premietrekning, kan vi også bruke din data for å oppfylle vilkårene i denne kampanjen.
 • Til tredjepartsleverandører og agenter uten tilknytning til oss, eller selvstendige kontraktører som hjelper oss med å opprettholde nettstedene våre og levere andre administrative tjenester til oss (inkludert, men ikke begrenset til, ordrebehandling og -fullførelse, levering av kundeservice, opprettholdelse og analyse av data, sende kundekommunikasjon på LGE Nordics vegne, og oppføringsinnsamling, vinnerkåring og premiefullførelse for konkurranser, lotterier og andre kampanjer). Vi ønsker å sikre at disse ikke-tilknyttede tredjepartene ikke vil bruke dataen for noe annet formål enn å levere de administrative tjenestene som de er ansvarlige for. Ettersom slike ikke-tilknyttede tredjeparts serviceleverandører som hjelper oss å administrere våre nettsteder vil ha tilgang til våre brukeres data, må du ikke registrere eller sende noen personidentifiserende opplysninger til oss hvis du ikke ønsker at slike parter skal ha tilgang til dine opplysninger.
 • Hvis du velger å gjennomføre et kjøp på nettstedene, kan vi samle inn ditt kredittkortnummer, faktureringsadresse eller annen informasjonen tilknyttet et slikt kjøpt, og vi kan bruke denne innsamlede informasjonen til å utføre kjøpet ditt. Vi kan også gi slik informasjon, eller annen slik personlig identifiserbar informasjon som gis av deg, til ikke-tilknyttede tredjeparter hvis vi må for å fullføre kjøpet ditt (for eksempel behandling av ditt kredittkort).

– Andre parter når det er påkrevd av loven. Når rettskjennelse eller andre statlige eller lovutøvende myndigheter krever det for å overholde juridisk prosess eller lov.

– Andre parter i forbindelse med selskapstransaksjoner. I forbindelse med en selskapshendelse, som for eksempel en fusjon eller et salg av hele eller deler av LGE Nordics bedrift (inkludert avdeling eller datterselskap), der LGE må oppgi informasjon til en potensiell kjøper og dennes juridiske rådgivere,

– Andre parter når det er nødvendig for å beskytte vår service. For å beskytte og forsvare våre rettigheter og eiendom, inkludert ved bruk av rettslig forfølgelse.

– Andre parter når målet er å beskytte våre brukeres personlige sikkerhet eller eiendom. For å beskytte våre brukeres eller offentlighetens personlige sikkerhet eller eiendom

– Til strategiske partnere, tredjeparts markedsførere eller andre ikke-tilknyttede parter som tilbyr produkter eller tjenester som vi mener kan interessere deg. Disse partene kan bruke din personlig identifiserbare informasjon for å kontakte deg med et tilbud eller reklame tilknyttet et produkt eller en tjeneste. I slike tilfeller kan vi be deg om et samtykke.

5. Innsamling og bruk av opplysninger fra barn under 15 år.

Det er viktig for oss å gi barn et godt personvern. LGE Nordic samler ikke bevisst inn personlige opplysninger fra noen under 15 år, eller lar noen under 15 år bruke nettstedene med viten og vilje. Hvis du er under 15, må du ikke prøve å registrere deg på nettstedene våre med noen personlige opplysninger. Hvis du er minst 15, men under 18, må du ha tillatelse fra foresatte eller juridisk verge for å bruke eller få tilgang til nettstedene. Hvis LGE Nordic finner ut at et barn under 15 år har oppgitt personlige opplysninger til oss, vil LGE Nordic slette disse personlige opplysningene umiddelbart.

6. Oversjøiske overføringer

Vi, våre tilknyttede selskaper, datterselskaper og leverandører kan bruke informasjon (inkludert dine personlige opplysninger) i andre land enn der du befinner deg i forbindelse med at vi prøver å levere vår tjeneste til deg og andre formål som er beskrevet i denne personvernpolicyen. Datavernlovene i mange av disse landene tilbyr kanskje ikke samme beskyttelse som de i landet der du befinner deg. Før vi overfører dine personlige opplysninger, vil vi imidlertid iverksette tiltak for å sikre at disse opplysningene vil få samme beskyttelsesnivå, som for eksempel signering av dataoverføringsavtaler.

7. Hvor lenge vil LGE beholde mine personlige opplysninger

Vi kommer til å iverksette rimelige tiltak for å sikre at vi beholder dine personlige opplysninger så lenge som det er nødvendig for at vi skal kunne la deg bruke nettstedene eller andre formål som beskrevet i denne personvernpolicyen.

8. Informasjonskapsler og andre sporingsteknologier

Når du får tilgang til nettstedene kan det hende vi og våre tredjepartspartnere bruker informasjonskapsler – små tekstfiler som inneholder en streng med alfanumeriske tegn – og andre sporingsteknologier. Vi kan bruke både øktbaserte informasjonskapsler og vedvarende informasjonskapsler. En øktbasert informasjonskapsel forsvinner etter at du lukker nettleseren din. En vedvarende informasjonskapsel forblir etter at du lukker nettleseren, og kan bli brukt av nettleseren din på senere besøk på nettstedene. Merk deg at hvis du sletter, eller velger å ikke godta informasjonskapsler, kan du kanskje ikke få fullt utbytte av visse funksjoner på nettstedene.

Når du får tilgang til nettstedene, kan tredjeparter samle inn personlige opplysninger om dine online-aktiviteter, disse tredjepartene kan også samle inn personlig informasjon om dine online-aktiviteter på tvers av forskjellige nettsteder over tid. Vi er ikke ansvarlige for denne innsamlingen fra tredjeparter.

Nedenfor finner du en oversikt over brukte informasjonskapsler:

9. Meld deg av

Fra tid til annen kommuniserer vi med andre brukere som melder seg på våre tjenester via e-post eller tekstmelding. Vi kan for eksempel bruke din e-postadresse for å bekrefte din forespørsel, sende deg varsel om betalinger, sende deg informasjon om endringer ved våre produkter og tjenester, og sende deg varsler og andre redegjørelser i henhold til loven. Selv om du kan melde deg av markedsføringsmeldinger, merk at det er i din interesse å sikre at vi kan levere visse materialer som ikke er relatert til markedsføring, som for eksempel betalingsvarsler, og at vi kan hende må levere visse varsler til deg i henhold til loven. I tillegg kan vi levere visse markedsføringsmeldinger, og i slike tilfeller ber vi om ditt samtykke.

Vi kan imidlertid gi deg mulighet til å utøve et “avmeldingsvalg” hvis du ikke ønsker å motta andre typer kommunikasjon fra oss, som for eksempel e-poster eller oppdatering angående nye tjenester og produkter som tilbyd på nettstedene eller hvis du ikke ønsker å dele opplysningene med tredjeparter. Avmeldingsvalget kan utøves ved å krysse av eller fjerne krysset i riktig boks ved punktene der informasjon samles inn, eller ved å kontakte oss ved bruk av kontaktopplysningene du har fått

http://www.lg.com/no/support/contact/chat-email

Vi vil behandle din avmeldelse så snart som mulig, men vær oppmerksom på at under enkelte omstendigheter kan det hende du får noen få meldinger til før avmeldingen er ferdigbehandlet. Vi vil behandle din avmelding så snart som mulig, men vær oppmerksom på at under enkelte omstendigheter kan det hende du mottar noen få flere meldinger til avmeldingen er ferdigbehandlet. Du kan også melde deg av mottak av slike e-poster ved å klikke på “avmeld”-lenken i e-postens tekst.

10. Forum, chatterom og andre offentlige poste-områder

Merk at all informasjon som du inkluderer i en melding du poster til et produktgjennomgangspanel, chatterom, forum eller annet offentlig poste-område er tilgjengelig for hvem som helst med Internettilgang. Hvis du ikke ønsker at folk skal vite for eksempel e-postadressen din, må du ikke inkludere den i noe du poster offentlig.

11. Tredjeparts nettsteder

Denne erklæringen gjelder kun informasjon som er innhentet på nettstedene. Nettstedene kan inneholde lenker til andre nettsteder. Vi er ikke ansvarlige for personvernpraksisene eller innholdet på andre nettsteder.

12. Tildeling

Hvis hele eller deler av våre aktiva selges eller kjøpes av en annen part, eller i tilfelle en sammenslåing, gir du oss rett til å tildele opplysninger som er innhentet via nettstedene.

13. Endringer ved denne personvernpolicyen

Denne personvernpolicyen kan bli oppdatert av LGE fra tid til annen, uten varsel, selv om vi vil informere deg om alle viktige endringer gjennom en oppdatering av nettstedene, og du vil bli bedt om å godta oppdateringen. Hvis du ikke godtar oppdateringer til denne personvernpolicyen, kan noen av tjenestene være begrenset.

14. Sikkerhet

Vi bruker kommersielt fornuftige anstrengelser for å sikre konfidensialiteten til våre personlige opplysninger, vi bruker for eksempel brannmurer, kryptering og passord. Likevel kan vi ikke, på grunn av Internettets design, stadig endrende teknologi og andre faktorer utenfor vår kontroll, garantere at kommunikasjoner mellom deg og nettstedene vil være fri for uautorisert tilgang fra tredjeparter eller at LGE Nordic ikke vil bli rammet av sikkerhetsbrudd. Vi påtar oss ikke noe ansvar for avsløring av personlige opplysninger på grunn av feil i overføring eller uautorisert eller ulovlige handlinger fra tredjeparter eller din avgjørelse om å avsløre dine personlige opplysninger. Du må også iverksette hensiktsmessige tiltak for å holde passordet ditt konfidensielt og endre det jevnlig.

15. Regulerende lov/rettskrets/forum

Denne avtalen skal reguleres av svenske lover, ekskludert deres konflikterende lovbestemmelser. Alle tvister, kontroverser og uenigheter mellom partene som oppstår fra, eller er tilknyttet denne personvernpolicyen, skal sendes inn, løses og avgjøres av distriktsretten i Sollentuna, Sverige. Partene fraskriver seg alle protester som kan bli fremlagt om at dette steder er et upraktisk forum.

16. Kontakte LGR Nordic

Hvis du har spørsmål om denne personvernpolicyen eller våre personvernpraksiser, kontakt oss på

http://www.lg.com/no/support/contact/chat-email

All informasjon som du oppgir i noen form for skriftlig kommunikasjon vil også bli dekket av denne policyen. Når det gjelder din personlige data har du rett til tilgang til den, å slette den og korrigere den. Kontakt LGE på adressene som er listet over. Under enkelte omstendigheter har LGE rett til å belaste deg for rimelig kostnader som er nødvendig for å håndtere denne forespørselen i henhold til din lokale lov.

17. SMS-brukere

Knder som har samtykket til SMS-melding fra oss, vil motta minst fire SMS-meldinger. Selv om alle LGE Nordic-varsler og kampanjer er gratis, kan meldings- og datasatser gjelde. Avhengig av din tekstplan, kan du bli belastet av din leverandør. Ved å melde deg på tjenesten, sertifiserer du at du er over 18 år og (a) eier kontoen eller (b) du har kontoeiers tillatelse til å gjøre dette. Innholdet er ikke tilgjengelig hos alle leverandører og SMS-meldinger er ikke kompatibelt med alle mobiltelefonmodeller. Ettersom mobil tilgang og tekstmeldingslevering er underlagt tilgjengeligheten av ditt mobilleverandørnettverk, er ikke slik tilgang og levering garantert. LGE Nordic er ikke ansvarlig for forsinkelser ved sending og mottak av tekstmeldinger. Du kan melde deg av tekstlevering når som helst ved å tekste STOPP.